KONTAKT

Kimura BJJ Academy/Ahilej borilacka Akademija
Branka Krsmanovica 11a 
Beograd 11000
Kontakt osoba: Gile Huni

E-mail: gilehuni23@gmail.com
Telefon: +381 61 224 8522 

ili +381 60 6922 250